Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Dansstudio MainQueens verwerkt persoonsgegevens wanneer je je inschrijft en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij willen je hierover graag zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring geven wij weer hoe de persoonsverwerking binnen Dansstudio MainQueens geregeld is. We raden jullie dan ook aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Welke gegevens verzamelen we bij inschrijving?

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aanmeldingsdatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Voor minderjarigen de contactgegevens van ouder(s)/ verzorger(s)
 • Inschrijving voor de les(sen)

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?


We gebruiken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen.
 • Je informeren over wijzigingen.
 • Je aanvraag en/of inschrijving verwerken.
 • Je gegevens in onze administratie bijwerken wanneer je wijzigingen doorgeeft.

Van wie hebben we persoonsgegevens?


Van iedereen die zich heeft ingeschreven bij Dansstudio MainQueens voor een (proef-)les, en van iedereen die op andere wijze gebruik maakt van onze diensten.

Met wie delen wij gegevens?


Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend binnen Dansstudio MainQueens voor administratieve en financiële doeleinden. Ook de door Dansstudio MainQueens aangestelde boekhouder heeft toegang tot de benodigde gegevens om diens werkzaamheden uit te voeren. We verstrekken nooit (zonder toestemming) gegevens aan derden.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens


Dansstudio MainQueens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen jouw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?


We bewaren gegevens voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wet ons dit voorschrijft.

Inzage persoonsgegevens


Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen. Je kunt een verzoek aanvragen bij de eigenaresse van Dansstudio MainQueens.

Gebruik van foto’s en video’s


Er worden soms tijdens voorstellingen, lessen, en optredens foto’s en video’s gemaakt. Wij gebruiken deze foto’s en video’s bijvoorbeeld:

 • voor Dansstudio MainQueens leden. (Denk hierbij aan presentjes die de leden meekrijgen, bijvoorbeeld na deelname aan een voorstelling en/of optreden).
 • voor Dansstudio MainQueens en haar/zijn familie, vrienden en kennissen. (Denk hierbij aan dvd’s die te verkrijgen zijn na een eindshow).
 • om derden te laten zien wat we zoal doen bij Dansstudio MainQueens (Denk hierbij aan foto’s en filmpjes die op de website en/of (social) media komen.

Wil je dit gelieve niet? Dan kun je bij inschrijving schriftelijk je bezwaar kenbaar maken via mainqueensdansstudio@gmail.com

Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn of vragen horen wij dit uiteraard graag.