Huisregels

We hebben een aantal huisregels opgesteld om de gezellige sfeer binnen de Dansstudio te behouden. We willen jullie vragen deze regels door te nemen en jullie aan deze regels te houden.

  • Ouders/Verzorgers mogen tijdens de danslessen niet aanwezig blijven of tijdens de les binnen komen.
  • Graag 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.
  • We gaan met respect met elkaar om. Wanneer dit niet gebeurt kan de les worden ontzegd.
  • Er mag niet zonder toestemming van de docent worden gefilmd tijdens de les.
  • Bij het niet aanwezig kunnen zijn tijdens de les dient dit 2 uur van tevoren worden doorgegeven aan de docent.
  • Danskleding/sportkleding is verplicht.
  • Gelieve voor de les begint naar het toilet gaan.
  • Er wordt buiten de zaal niet gerend of gespeeld.
  • Ten alle tijden wordt er geluisterd naar de docent en worden deze aanwijzingen opgevolgd.
  • Haren graag in een staart.